Seminar: ‘Optimise your customer’s online experience’

Välkommen på seminarium med Theilgaard Mortensen den 20 April 2016 på Epicenter i Stockholm

  • Vilket intryck får dina kunder när de besöker din nätbutik eller hemsida?
  • Vill du få bättre förståelse och insikt om dina kunders beteende online?
  • Vill du öka din försäljning, ge god kundservice och få nöjdare kunder?

Varför är det relevant för dig?
De flesta företag lever i okunskap om vad deras kunder upplever när de handlar hos dem online. På seminariet får du insikt i hur du kan försäkra dig om att kunderna får den goda service de förväntar sig när de besöker ditt företag på nätet.

Ledande experter och företag kommer att berätta om:

  • Hur du via analyser av dina kunders beteende online kan få inblick i deras agerande och utifrån denna insikt kunna optimera din webshop
  • Hur förbättringar av kundupplevelsen online kan öka din försäljning och kundtillfredställelse
  • Hur andra företag i din bransch har optimerat sin nätbutik eller hemsida
  • Hur analysverktyg för webb och mobila lösningar fungerar i praktiken
  • Senaste trenderna inom området kundupplevelser och handel online

Bl.a. kommer SEB att berätta hur de fått insikt i vad deras kunder gör online samt hur de optimerat kundernas upplevelse online.

Dessutom får du reda på hur ditt företag kan uppnå strategiska fördelar och affärsnytta genom att optimera kundernas upplevelse online.

Agenda

08:30-9:00

9:00-9:10

9:10-9:45

9:45-10:05

10:05-10:45

10:45-11:00

Registrering och frukost

Välkommen

SEB’s resa mot att ge kunderna en
bredare online-upplevelse

Paus

How you can become an online detective

Frågestund och avrundning

Theilgaard Mortensen

Oscar Heidenberg,
IT Solution Liaison, SEB

Mike Saar, VP, Theilgaard Mortensen

Theilgaard Mortensen

När kommer seminariet att ske?
Seminariet äger rum 20 april 2016 på Epicenter kl. 8:30-11:00 (registrering kl. 8:30).
Adress:  Epicetner, Malmskillnadsgatan 32, Stockholm

Vad kostar det?
Ditt deltagande är kostnadsfritt. Det kommer att finnas frukost och kaffe från kl. 8:30