Tilkøbsmoduler

Der findes et antal tilkøbsmoduler som man kan bestille i tilkøb til basis TMTand pakken (aftalebog & journal). For et tilbud på opsætning og licens kontaktes Martin Uhrbrand på mu@tmnet.dk.

SMS

Undgå patienter der ikke møder til tiden eller slet ikke møder op! Dette tillægmodul muliggør automatisk afsendelse af SMS til relevant kontaktperson – det kan være patienten selv eller dennes værge.

Dokumentskab

Dokumentskabet giver mulighed for at tilknytte elektroniske filer til patientens journal i TMTand. Dette kunne være korrespondance med forældrene, helbredsskema eller lignende. Alle filer uanset type, kan vedhæftes.

Scanningsmodul (kræver modulet Dokumentskab)

Scan direkte fra en tilkoblet scanner og ned i dokumentskabet. Dermed kan der med få klik tilknyttes dokumenter fra papir til TM Tand, uden at de indscannede filer behøver at lægges lokalt på maskinen.

Dynamisk Skema

Modulet giver brugeren mulighed for at benytte et administrationsværktøj hvorved nye skemaer kan oprettes ift. lokale behov. Skema designeren er begrænset til at gøre brug af at antal standard komponenter som f.eks. tekstbokse, rullegardiner, tandkort o.l. (den komplete liste af komponenter leveres med modulet eller efter aftale).Med skemadesigneren følger desuden muligheden for at tilkøbe specialtilrettede skemaer som er udviklet af TMCare.

Medicinmodul – opdatering

Opdateringen giver mulighed for med fastlagte intervaller at få opdateret listen over medicin præparater fra medicin.dk.

Borgerportal integration

Integration til borgerportal giver mulighed for at forældrene til en patient kan logge på og se aftaler, samt aflyse. Der vil være mulighed for at udvikle på løsningen således at man også kan bestille tid gennem en borgerportal.