TM Tand

TM Tand er IT-løsningen fra Solteq, der håndterer journalføring og alle patientrettede administrative opgaver i Den Kommunale Tandpleje. TM Tand er markedsførende indenfor Den Kommunale Tandpleje, med en markedsandel på over 50% af alle unge mellem 0 og 18 år registret i systemet.

TM Tands elektroniske patientjournal, systematiserer alle ydelser og observationer på tværs af arbejdsområder og visningsmåder. TM Tand indeholder omfattende udtræksmuligheder, og mulighed for en lang række tværgående statistiske oversigter.

Sundhedsstyrelsens G-EPJ standard danner grundlaget for den teknologiske udformning af TM som dermed benytter standardiseret kodning af observationer og behandlinger i overensstemmelse med sundhedsstyrelsens SKS-koder.

TM Tand indeholder et bookingmodul, der giver overblik i valgfri form over alle planlagte og gennemførte kontakter med patienterne. Og patienter kan adviseres via brev eller SMS.

Med TM Tand stamdatamodul opsamler Tandplejen let alle hændelser på de patienter, den har ansvar for. Ved at udbygge løsningen med Fritvalgsmodulet får Tandplejen sikker og nem administration af behandlinger, som udføres uden for tandplejen.