Kendte fejl og ønsker

TMCare registrerer løbende de evt. fejl der måtte blive indmeldt og henviser ‘workarounds’ der hvor det er muligt. Ligeledes registrerer vi ændringsønsker til ny eller udviddet funktionalitet.

Listen over fejl og ændringsønsker findes herunder, og prioriteres af bestyrelsen før hver ny release.

Ændringer til begrebslisten kvalitetssikres og prioriteres løbende af bestyrelsen.

Alle fejl og ændringsønsker kan indmeldes på vores supportside http://support.tmnet.dk eller via e-mail på support@tmcare.dk. Man er også velkommen til at ringe på tlf. 33 44 85 55.

Begrebsliste

Nyeste bregrebsliste udrulles gratis ifm. opgradering til nyeste TM Tand version. Opdatering af begrebsliste kan foretages ekstraordinært som support udenfor aftale til gældende timepris.

Release dokumentet til nyeste liste findes her

Begrebsliste release dokument (13/3 – 2017)

Ønsker til nye begreber kan indmeldes på vores supportside http://89.233.4.232:8001 eller via e-mail på support@tmcare.dk. Man er også velkommen til at ringe på tlf. 33 44 85 55.

Ved indmelding af begrebsønsker er det vigtigt at angive om der er tale om en diagnose, en intervention eller et materiale samt at angive om begrebet har brug en forklarende tekst eller et nøgleord.