Theilgaard Mortensen

Læs mere

Her kan du finde mere information om IBM Tealeaf:

Link til IBM's hjemmeside om IBM Tealeaf 

Pdf-fil om IBM Tealeaf (beskriver, hvilke værdier løsningen kan give)